*مباحث سروش اخلاق*

 

*سلسله مباحث سروش اخلاق*

دوشنبه ١٣٩٧/٠۹/۲۶

با نماز جماعت مغرب
منزل حاج آقای هاشمی تبار
(خیابان هفده شهریور, بلوار قيام, خیابان زيبای شمالی، کوچه غفاری) برقرار ميباشد.