مراسم سخنرانی و عزاداری و احیای شب ۱۹ ماه رمضان سال ۱۳۸۱