مراسم سخنرانی و عزاداری و احیای شب ۲۱ ماه رمضان سال ۱۳۸۱