مراسم سخنرانی و عزاداری و احیای شب ۲۳ ماه رمضان سال ۱۳۸۱