*سروش اخلاق* هیئت فاطمیه سلام الله علیها fatemieh.net

*سلسله مباحث سروش اخلاق*

دوشنبه ١٣٩٨/٠۵/٠٧

از ساعت ١۹:۰۰

منزل حاج آقای هاشمی تبار
(خیابان هفده شهریور, بلوار قیام, خیابان زیبای شمالی، کوچه غفاری) برقرار میباشد.